Obchodní podmínky

Úvod InfoObchodní podmínky

Definice

 

Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) Promoda.cz je společnost VerMart, s.r.o  so sídlem Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359. 


Prodávajícím je společnost VerMart, s.r.o  so sídlem Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359. 
 
Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo zaměstnání či povolání.
 
E-shopům je počítačový systém umístěn v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 
Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 
Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 
Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace tak telefonické komunikace.
 
Odpovědná osoba a kontakt
 
Martin Berežný. E-mail: info@promoda.cz, Tel: 00421944 991 501

 

1) O registraci
 
1.1 Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na portálu Promoda.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu www.promoda.cz.
 
1.2 Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@promoda.cz, nebo na uvedené pevné adrese.
 
1.3 Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
 
2.1 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.
 
2.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
2.4 Veškeré objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požaduje náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. Všechno zboží je na objednání do 5-10. pracovních dnů.  Následně je zboží expedováno k Vám co trvá dalších 3-5 pracovních dnů vzhledem k druhu přepravy. Pokud zboží není na skladě, nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

3) Storno objednávky
 
3.1 

Objednávku lze stornovat do 24 hodin od přijetí objednávky do našeho systému, a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Po době 24 hodin je objednávka zpracována a zboží již zasíláno a není možne stornovat ji. Takovou storno objednávku považujeme za zrušenou. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. V případě zrušení objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky související se stornem objednávky.


 
3.2 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
4) Cenové podmínky
 
4.1 Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím Promoda.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží a představuje plnou cenu za zboží. Sem plátcem DPH
 
4.2 Ceny jsou v měně: CZK
 
4.3 Ceny produktů se mohou v čase měnit. Na změnu ceny kupujícího předem upozorníme formou mailu při konkrétní objednávce. Kupující má v případě změny dohodnuté ceny právo od smlouvy odstoupit.
 
4.4 V případě, že se na Promoda.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 EUR" nebo jiná chybná cena, Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou ceou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.
 
5) Druhy dopravy veřejnými přepravci:
 
5.1 Zboží je doručováno přepravní firmou PPL.
 
5. 2 Poštovné a balné, nebude-li uvedeno jinak, je účtováno ve výši 120kč při prerpave do České republiky. Cena za přepravu se zobrazuje ihned při vytváření objednávky. Doručení lze rovněž přepravní společností Zaisilkovna za poplatek 80Kč při platbě předem.
 
5.3 V případě že zákazník uskuteční objednávku, jejímž obsahem je více produktů a jejich hodnota překračuje 2200kč je poštovné za polovinu. No v případě že se dodatečně rozhodne některý produkt vrátit a finální cena nákupu po editaci objednávky bude nižší než 2220kč, se za vrácený produkt vrací celková cena zboží odečtením o druhu polovinu poštovného, kterou zákazník neurhadil.
 
5.4 Reklamace zásilky je možná do 14 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo patrné při předání!
 
5.4 Cena přepravy společností PPL zahrnuje doručení na adresu uvedenou v objednávce. Cena přepravy společností Zásilkovna je doručení na výdejny místo, které si vyolí zákazník. Pokud si kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy nepřevezme zboží na místě určeném kupujícím nebo v časovém rozsahu, který si kurýr s kupujícím předem dohodl, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

 

5.5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


5.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.
 
5.7 POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
 
5.8 Zásilka je obvykle doručena do 5 dnú od odeslání objednávky. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 

5.9 Kupující je v případě nepřevzetí zásilky povinen uhradit škodu vzniklou na poštovném a balném, nakolik prodávající tuto částku musí uhradit dopravci. Částka nákladů vzniklých s odesláním a vrácením zásilky je 250Kč.


6) Záruka
 
6.1 V balíčku vždy najdete fakturu. Záruční lhůta běží ode dne převzetí zboží. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může si kupující uplatnit reklamaci.
 
6.2 Záruční doba trvá 24 měsíců s výjimkami stanoveným Zákonem.
 
6.3 Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku.
 
6.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 
6.5 Veškeré právem uplatněné jsou v záruční době bezplatné. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
6.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
 
7.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
7.2 Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Doba je stanovena na 24 měsíců.

 

7.3. Uvedené rozměry v tabulkách se mohou lišit +/- 2-3cm. 

 

8) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
 
8.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé v obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží.
 
Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby-podnikatele jakož i fyzické osoby-nepodnikatele nesplňujících vymezení v zákoně č. 108/2000 Sb.
 
8.2 V případě odstoupení od smlouvy zákazník kontaktuje prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.
 
8.3 Zboží je potřeba vrátit do 14 dnů od obdržení.
 
8.4 Při vrácení zboží zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Zboží zabalte vždy tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky.
 
8.5. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (jde speciálně objednané zboží dle požadavku zákazníka ao zboží velikosti 3XL a vyšší u pánského oblečení (nevztahuje se na dámské oblečení) - které je možné objednat telefonicky nebo e-mailem po vzájemné dohodě, jelikož tyto objednáváme u dodavatele zvlášť pro každého spotřebitele.
 
8.6. V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, jelikož obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

9) Způsoby úhrady
 
9.1 Kupující má možnost platit formou dobírky při přebírání u kurýra. Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím kurýrní společnosti DHL a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

10) Reklamace
 
V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozený nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu v bodě 11. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 8.

11) Reklamační řád
 
11.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno na stránce promoda.cz. Záruční doba na všechny výrobky je 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak. Plyne ode dne převzetí zboží
 
11.2 Reklamace a a vrácení se uplatňuje v sídle Prodávajícího. Zboží proto zasílejte na adresu:
 
Promoda.cz
VerMart s.r.o.
Krajní Černo 26
09003 Ladomirová

Slovenská republika 
 
11.3 Zboží je potřeba zaslat Prodávajícímu. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství, visaček a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Při nenavrácení kompletního nebo poškozeného výrobku Vám mohou být naúčtovány náklady na uvedení výrobku do původního stavu. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím na balení použijte vhodný materiál, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 
11.4 Přeprava k prodejci je hrazena Kupujícím.
 
11.5 Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
 
11.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
11.7 Chybný nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 
11.8 U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 
11.9 O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
 
11.10 Prodávající plně odpovídá za sledování běhu lhůty na reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, telefonem, resp. doporučeného dopisu.
 
11.11 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijat pouze řádně vyčištěn.
 
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Váša Promod
 
Obchodní podmínky jsou platné od 02.10.2015 do odvolání.
 
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Info Pomoc při nakupování Socialni sítě Newsletter

      

Copyright 2016 - 2024 © promoda.cz