Ochrana osobních údajů

Úvod InfoOchrana osobních údajů
Je pro nás důležité, abyste se při nakupování na Promoda.cz cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje, které získáme během nákupu na jejmoda.sk Vás jako zákaznících spravujeme a zpracováváme v souladu se zákonem č.122 / 2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zpracovávání Vašich osobních údajů přistupujeme pouze zákonným způsobem, profesionální a citlivě. Všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležitě poučeny o zákonném zacházení s nimi a jsou zavázáni mlčenlivostí. Získáváme od Vás jen ty údaje, které jsou nutné ke splnění účelu, na základě kterého jste nás kontaktovali Můžete nás kdykoli požádat o smazání historie naší e-mailové komunikace, a to e-mailem, písemně nebo osobně. I. Provozovatel internetové stránky jejmoda.sk VerMart, sro Sido: Krajní Černo 26 IČ: 50 726 56 DIČ: 2120455359 Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky jejmoda.sk II. Účel zpracování osobních údajů účelem zpracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy účelem zpracování osobních údajů je identifikace zákazníků účelem zpracování osobních údajů je potvrzení zájmu o službu nebo zboží, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty účelem zpracování osobních údajů je zasílání informačního newsletru III. Seznam zpracovávaných osobních údajů a jejich účel Provozovatel zpracovává Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvních vztahů, údaje na doručení. Kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro účely potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem, doručení zboží), e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky a komunikaci se zákazníkem). Údaje na doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení, telefonní číslo. Kontaktními údaji mohou být i název firmy, sídlo firmy, IČO - pokud nakupujete jako firma. Údaje pro zasílání informačního newsletteru je emailová adresa, která slouží pro marketingové účely. Bankovní spojení - údaj potřebný pro zpracování vrácení Vaší platby. Upozorňujeme, že bankovní spojení není údajem, který nám dovoluje jakýkoliv způsobem disponovat s penězi na Vašem účtu. Všechny transakce procházejí Vaši banku. Při platbě kartou neukládáme žádné informace na našem serveru, celá transakce probíhá výhradně přes vaši banku. IV. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů Provozovatel získává pouze ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o službu nebo zboží očekává. Provozovatel získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu vyplývajícího ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. V. Předání údajů třetím stranám Vaše osobní údaje nikde nezveřejňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky a kurýrní služby. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: Kurýrní a přepravní společnosti Marketingové agentury Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci VI. Zveřejnění údajů Provozovatel získané osobní údaje zákazníků - fyzických osob nezveřejňuje. VII. Podmínky zpracování Provozovatel přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčené osoby zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a předpisy EU Provozovatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů dotčené osoby VIII. Práva a povinnosti dotyčné osoby Zákazník provozovatele jako dotyčná osoba je povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas zasláním písemné žádosti na naši emailovou adresu: info@jmoda.sk nebo písemně na naši adresu: VerMart, sro Krajní Černo 26, 09003 Ladomirová. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Máte právo kdykoli požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete se zkontaktovat s námi, a prostřednictvím emailu dostanete své osobní údaje. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků. Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je VerMart, sro oprávněna vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby , které jste byli účastníkem. Jak dotyčná osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava. IX. Cookies S cílem zajistit řádné fungování naší webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Naše stránka používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení, posledních prohlížených produktů, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu webstránky. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Tyto zásady osobních údajů platí od 23.5.2018. Vypracované VerMart, sro
 
Info Pomoc při nakupování Socialni sítě Newsletter

      

Copyright 2016 - 2024 © promoda.cz